Sydän

Så löser du ut vinsterna i lotteriet Hjärtat gör gott

Du kan lösa ut vinsten antingen genom att fylla i blanketten nedan och skicka den till Hjärtförbundet eller genom att posta din vinstlott enligt anvisningarna på lotten.

Anvisningar för att fylla i blanketten

Fyll i blanketten noggrant. I fältet för polismyndighetens kontrollnummer fyller du i det kontrollnummer som finns på lotten exakt så som numret är tryckt på lotten. Om du känner till ditt kund-ID fyller du i det i det fält som har reserverats för det ändamålet. Om du inte känner till ditt kund-ID lämnar du fältet tomt. Skriv in förnamn och efternamn i de angivna fälten. Fyll i din adress och ditt postnummer. På basis av postnumret du föreslår blanketten ett postkontor, men du kan ändra det vid behov.

Klicka på knappen Fortsätt. Efter det kan du ännu granska uppgifterna på blanketten och vid behov gå tillbaka för att korrigera dem. Klicka till slut på knappen Skicka för att skicka uppgifterna till Hjärtförbundet för att lösa ut vinsten.

Sådana vinster som det finns 1-4 av i vinstförteckningen bör alltid lösas ut per post. Vi rekommenderar att vinstlotter som berättigar till de här priserna skickas som rekommenderat brev.

Tilläggsuppgifter om Hjärtförbundets lotterier finns på adressen www.sydan.fi/arpajaiset.

 

 

 

 

 

På bilden nedan ser du var på lotten du hittar ditt kund-ID och polismyndighetens kontrollnummer på lotten.

Kund-ID och polismyndighetens kontrollnummer på lotten

Sydänliiton lahjoittajarekisteri

Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen tietosuojaseloste.

Henkilörekisterin yhteystiedot

Suomen Sydänliitto ry (Y-tunnus 0202293-2)

Oltermannintie 8, PL 50

00620 HELSINKI

Puh. (09) 7527 521

tiedotus(a)sydanliitto.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Outi Kontkanen, tuottaja

PL 50, 00621 Helsinki

Puh. 040 731 5803 tai outi.kontkanen(a)sydanliitto.fi

Henkilörekisterin nimi

Sydänliiton lahjoittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Lahjoittajarekisterin tarkoituksena on lahjoittajasuhteen ylläpito, johon liittyy mm. tiedottamisen ja suoramarkkinointitoimenpiteiden lisäksi lahjoitushistorian seuranta ja analysointi. Suostumuksen perusteena rekisterille on lahjoittaja-asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu. Rekisteriä käytetään Sydänliiton suoramarkkinointitarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi arpajaispostitus ja joulukalenteripostitus. Rekisteriin kuuluvia henkilöitä lähestytään suoramarkkinointitoimenpiteillä rekisterissä olevia yhteystietoja käyttäen. Lahjoittajan sähköpostitietoa käytetään lahjoittajaviestintään, jos henkilö on siihen luvan antanut.

Rekisteriin kuuluvat luonnolliset henkilöt ovat itse ilmaisseet halun kuulua rekisteriin osallistumalla Sydänliiton kampanjaan tai tekemällä kertalahjoituksen yhteydessä liittymispyynnön sähköiselle lomakkeelle.

Tietosisältö

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja

  • yhteystiedot (etunimi, kutsumanimi ja sukunimi, postiosoite, maa, kotikunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • sukupuoli- ja kielitieto
  • asiakkuuteen ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot (asiakasnumero, osoitepäivitystieto, osoitelähde, lähetetyt varainhankintakampanjat ja niihin osallistuminen, asiakasluokan päätaso, sähköiset palvelut (uutiskirjetilaus), lahjoitus- ja maksutiedot.
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koottu Sydänliiton varainhankintakampanjoihin osallistuneiden luonnollisten henkilöiden tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Postin tai muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Tiedot saadaan asiakassuhteen alkaessa kolmannen osapuolen markkinointirekisteristä, kun rekisteröity on osallistunut rekisterin pitäjän kampanjaan. Tiedot voidaan saada myös suoraan henkilöltä itseltään asiakassuhteen alkaessa tai sen aikana, kun henkilö syöttää tietonsa vapaaehtoisesti sähköisen lomakkeen kautta tehdessään kertalahjoituksen.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Sydänliitto ei luovuta lahjoittajatietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa rekisterin tiedoista (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään sähköistä viestintää varten Sydänliiton lahjoittajaviestinnän rekisteriin MailChimp-uutiskirjepalvelussa. Lisäksi tietoja voidaan siirtää tiedon käsittelijänä toimivalle yhteistyökumppanille kampanjapostitusten yhteydessä.

Henkilörekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja ei arkistoida ja ne säilytetään luottamuksellisesti vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan rekisterin käsittely sisältyy. Manuaalinen aineisto tuhotaan tietojen tallennuksen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Henkilön tiedot voidaan poistaa manuaalisesti asiakkaan tai hänen edunvalvojan erillisestä pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietojen käsittelypyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterissä mainitun tehtävän hoitamiseksi.