Sydän

Sydän–arpajaisten voittojen lunastus

Voit lunastaa voiton joko täyttämällä alla olevan lomakkeen ja lähettämällä lomakkeen Sydänliittoon tai postittamalla voittoarpasi arvassa mainituilla ohjeilla.

Lomakkeen täyttöohjeet

Täytä lomake huolellisesti. Kirjoita poliisiviranomaisen tarkistusnumero -kenttään arvassa oleva tarkistusnumero juuri sellaisena kuin se on painettu arpaan. Jos tiedossasi on asiakastunnisteesi, kirjoita se omaan kenttäänsä. Jos et tiedä asiakastunnistettasi, jätä kenttä tyhjäksi. Kirjoita etunimi ja sukunimi niille varattuihin kenttiin. Kirjoita osoite ja postinumero. Lomake ehdottaa antamasi postinumeron perusteella postitoimipaikkaa, jonka voit halutessasi muuttaa.

Paina Jatka-painiketta, jolloin voit vielä tarkistaa lomakkeen tiedot ja palata tarvittaessa korjaamaan niitä. Paina lopuksi Lähetä-painiketta, jolloin tiedot lähetetään Sydänliittoon voiton lunastamista varten.

Voitot, joiden määrä on voittoluettelossa 1-4, on aina lunastettava postitse. Suosittelemme näiden voittoarpojen postittamista kirjattuna lähetyksenä.

Lisätietoja Sydänliiton arpajaisista saat osoitteessa www.sydan.fi/arpajaiset.

 


 

 

 

 

Alla olevasta kuvasta näet, mistä löydät  asiakastunnisteesi ja poliisiviranomaisen tarkistusnumeron arvasta.

Asiakastunnisteen ja poliisiviranomaisen tarkistusnumeron sijainnit

Sydänliiton lahjoittajarekisteri

Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen tietosuojaseloste.

Henkilörekisterin yhteystiedot

Suomen Sydänliitto ry (Y-tunnus 0202293-2)

Oltermannintie 8, PL 50

00620 HELSINKI

Puh. (09) 7527 521

arpa(a)sydanliitto.fi

Henkilörekisterin nimi

Sydänliiton lahjoittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Lahjoittajarekisterin tarkoituksena on lahjoittajasuhteen ylläpito, johon liittyy mm. tiedottamisen ja suoramarkkinointitoimenpiteiden lisäksi lahjoitushistorian seuranta ja analysointi. Suostumuksen perusteena rekisterille on lahjoittaja-asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu. Rekisteriä käytetään Sydänliiton suoramarkkinointitarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi arpajaispostitus ja joulukalenteripostitus. Rekisteriin kuuluvia henkilöitä lähestytään suoramarkkinointitoimenpiteillä rekisterissä olevia yhteystietoja käyttäen. Lahjoittajan sähköpostitietoa käytetään lahjoittajaviestintään, jos henkilö on siihen luvan antanut.

Rekisteriin kuuluvat luonnolliset henkilöt ovat itse ilmaisseet halun kuulua rekisteriin osallistumalla Sydänliiton kampanjaan tai tekemällä kertalahjoituksen yhteydessä liittymispyynnön sähköiselle lomakkeelle.

Tietosisältö

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja

  • yhteystiedot (etunimi, kutsumanimi ja sukunimi, postiosoite, maa, kotikunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • sukupuoli- ja kielitieto
  • asiakkuuteen ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot (asiakasnumero, osoitepäivitystieto, osoitelähde, lähetetyt varainhankintakampanjat ja niihin osallistuminen, asiakasluokan päätaso, sähköiset palvelut (uutiskirjetilaus), lahjoitus- ja maksutiedot.
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koottu Sydänliiton varainhankintakampanjoihin osallistuneiden luonnollisten henkilöiden tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Postin tai muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Tiedot saadaan asiakassuhteen alkaessa kolmannen osapuolen markkinointirekisteristä, kun rekisteröity on osallistunut rekisterin pitäjän kampanjaan. Tiedot voidaan saada myös suoraan henkilöltä itseltään asiakassuhteen alkaessa tai sen aikana, kun henkilö syöttää tietonsa vapaaehtoisesti sähköisen lomakkeen kautta tehdessään kertalahjoituksen.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Sydänliitto ei luovuta lahjoittajatietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa rekisterin tiedoista (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään sähköistä viestintää varten Sydänliiton lahjoittajaviestinnän rekisteriin MailChimp-uutiskirjepalvelussa. Lisäksi tietoja voidaan siirtää tiedon käsittelijänä toimivalle yhteistyökumppanille kampanjapostitusten yhteydessä.

Henkilörekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja ei arkistoida ja ne säilytetään luottamuksellisesti vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan rekisterin käsittely sisältyy. Manuaalinen aineisto tuhotaan tietojen tallennuksen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Henkilön tiedot voidaan poistaa manuaalisesti asiakkaan tai hänen edunvalvojan erillisestä pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietojen käsittelypyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterissä mainitun tehtävän hoitamiseksi.